Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

 animated german flag

tobias vandrey

Sensei Tobias Vandrey

4. Dan Jiu-Jitsu

 

 

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017