Ausschreibung / Flyer  

2017 10 25. 29. wasserkuppe

   
Noch

   

 animated sweden flag

reimby robert

Kyoshi Robert Reimby

7. Dan Kyokushin Karate (Old School)

2. Dan Hoku Shin Ryu Jujutsu

1. Dan Iaido

 

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017