Ausschreibung / Flyer  

2017 10 25. 29. wasserkuppe

   
Noch

   

 animated sweden flag

reimby robert

Kyoshi Robert Reimby

8. Dan Kyokushin Karate (Old School)

2. Dan Hoku Shin Ryu Jujutsu

1. Dan Iaido

Founder Phoenix Self Defense

 

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017