animated german flag

loebbecke markus

Sensei Markus Löbbecke

2. Dan Kuntaiko

1. Dan Kyusho Jitsu

http://kun-tai-ko-karate.com/

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017