Ausschreibung / Flyer  

2017 10 25. 29. wasserkuppe

   
Noch

   

 animated german flag

loebbecke markus

Sensei Markus Löbbecke

2. Dan Kuntaiko

1. Dan Kyusho Jitsu

http://kun-tai-ko-karate.com/

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017