animated german flag

nickel frank

Renshi Frank Nickel

6. Dan Guntai Ryu Jiu-Jitsu

www.budo-news.com

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017